VŠĮ “Gimnastika ir aš” įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

VšĮ „Gimnastika ir aš“, siekdama spręsti lavinamosios gimnastikos ribotos pasiūlos ir prieinamumo mokiniams problemą, inicijuoja projektą „VšĮ “Gimnastika ir aš” aprūpinimas gimnastikos įranga“. Įgyvendinus projektą bus įsigyta profesionali gimnastikos įranga, skirta užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų (gimnastikos programos, kurios kodas 122000774) teikimą naujai atidaromose centro patalpose Kaune ir Vilniuje.

Siekiamas projekto rezultatas – užtikrinti lavinamosios gimnastikos paslaugų teikimą apie 400 mokinių per mokslo metus, įsigyjant gimnastikos įrangą. Įsigijus modernią gimnastikos įrangą bus pasiektas projekto uždavinys – „Užtikrinti VšĮ “Gimnastika ir aš” paslaugų teikimą naujose patalpose, aprūpinant profesionalia įranga“ ir tikslas – „Prisidėti prie neformaliojo švietimo gimnastikos paslaugų pasiūlos ir prieinamumo didinimo“.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie lavinamosios gimnastikos paslaugų pasiūlos ir prieinamumo didinimo mokiniams Kauno ir Vilniaus miestuose. Bus skatinamas moksleivių fizinis aktyvumas, prisidedama prie specialiųjų poreikių turinčių vaikų raidos vystymo paslaugų plėtros. Tikimasi, kad teisingas mokinių įtraukimas į sporto veiklą (lavinamąją gimnastiką) prisidės prie mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos problemų mažinimo, padidins jų laisvalaikio užimtumo įvairovę ir kokybę, prisidės prie jų socialinių įgūdžių vystymosi.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Bendra projekto vertė siekia 121 910,34 eurų, iš kurių 91 432,75 eurų sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, o 30 477,59 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2018 m. rugpjūčio mėn.


VšĮ „Gimnastika ir aš” įgyvendina projektą „VšĮ „Gimnastika ir aš” klientų savitarnos sistemos diegimas”, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0475, vykdomą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19

Projekto tikslas – klientų savitarnos sistemos diegimas VšĮ “Gimnastika ir aš” veikloje, siekiant skaitmenizuoti įstaigos klientų aptarnavimo procesus ir padidinti pajamas.
Projekto metu sukurta klientų savitarnos sistema veiks taip, kad įstaigos klientai prisiregistruos prie savitarnos sistemos ir galės įsigyti paslaugas, apmokėti, matys, ar yra laisvų vietų norimuose užsiėmimuose, treniruotėse, galės įkelti per sistemą reikalingus dokumentus.

Projekto išlaidų suma:

65 340,00 EUR

Skirtas finansavimas:

49 005,00 EUR

Projekto trukmė 9 mėnesiai:

Pradžia – 2022-02-11

Pabaiga – 2022-11-11.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo,

kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas:
VšĮ „Gimnastika ir aš”

IGYM Logo

www.esinvesticijos.lt